Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-164 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 11.06.2021 г.
164 KB
pdf Протокол № 1 26.08.2021 г.
312 KB
pdf протокол № 2 26.08.2021 г.
136 KB
pdf Решение класиране 15.09.2021 г.
202 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 26.11.2021 г.
198 KB
rar Договори 24.11.2021 г.
1 MB