Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-163 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 27.07.2021 г.
157 KB
pdf протокол 28.07.2021 г.
246 KB
pdf Протокол №2 05.08.2021 г.
355 KB
pdf Решение класиране 09.08.2021 г.
232 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 02.11.2021 г.
227 KB
rar договори 02.11.2021 г.
2 MB