Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-158 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 12.04.2021 г.
169 KB
pdf Протокол 16.06.2021 г.
836 KB
pdf Протокол №2 16.06.2021 г.
501 KB
pdf Решение класиране 16.06.2021 г.
343 KB
rar Договори 01.09.2021 г.
2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 01.09.2021 г.
216 KB
pdf Договор 08.09.2021 г.
801 KB