Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-102 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен“

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 20.05.2021 г.
105 KB
pdf Протокол 30.06.2021 г.
475 KB
pdf Решение класиране 09.07.2021 г.
123 KB
rar Договори 01.09.2021 г.
754 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 01.09.2021 г.
187 KB
pdf Договор 08.09.2021 г.
455 KB