Процедура за вътрешен конкурентен избор  с  предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на  „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 05.02.2021 г.
109 KB
pdf Протокол 02.03.2021 г.
736 KB
pdf Решение класиране 02.03.2021 г.
147 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 15.07.2021 г.
215 KB
rar Обявление за изменение 23.07.2021 г.
645 KB
rar Договори 23.07.2021 г.
3 MB
rar Договори 01.09.2021 г.
891 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 01.09.2021 г.
188 KB
pdf Договор 08.09.2021 г.
479 KB
pdf Договор 08.09.2021 г.
454 KB
pdf Обявление за изменение 08.09.2021 г.
153 KB
pdf Обявление за изменение 08.09.2021 г.
156 KB
pdf Обявление за изпълнен договор 27.01.2022 г.
137 KB
pdf Обявление за изпълнен договор 16.02.2022 г.
137 KB
rar Обявление за изпълнен договор 17.03.2022 г.
267 KB
rar Обявление за изпълнени договори 19.04.2022 г.
403 KB
pdf Обявление за изпълнен договор 23.05.2022 г.
141 KB
pdf Обявление за изменение 16.09.2022 г.
150 KB