Процедура за вътрешен конкурентен избор  с  предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-277 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на  „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 05.02.2021 г.
109 KB
pdf Протокол 02.03.2021 г.
736 KB
pdf Решение класиране 02.03.2021 г.
147 KB