Процедура за вътрешен конкурентен избор  с  предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на  „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 05.02.2021 г.
109 KB
pdf Протокол 24.02.2021 г.
805 KB
pdf Решение класиране 25.02.2021 г.
149 KB
pdf Решение Класиране_2 29.04.2021 г.
108 KB
rar Договори 28.05.2021 г.
2 MB
rar Договори 02.06.2021 г.
593 KB
pdf Договор 25.06.2021 г.
1 MB
pdf Обявление за възлагане на договори 25.06.2021 г.
221 KB
rar Обявление за изменение 14.07.2021 г.
732 KB
pdf Договор 01.09.2021 г.
1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 01.09.2021 г.
180 KB
pdf Договор 08.09.2021 г
483 KB
pdf Обявление за изменение 08.09.2021 г.
154 KB