Процедура за вътрешен конкурентен избор  с  предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на  „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 05.02.2021 г.
109 KB
pdf Протокол 24.02.2021 г.
805 KB
pdf Решение класиране 25.02.2021 г.
149 KB
pdf Решение Класиране_2 29.04.2021 г.
108 KB
rar Договори 28.05.2021 г.
2 MB
rar Договори 02.06.2021 г.
593 KB
pdf Договор 25.06.2021 г.
1 MB
pdf Обявление за възлагане на договори 25.06.2021 г.
221 KB
rar Обявление за изменение 14.07.2021 г.
732 KB
pdf Договор 01.09.2021 г.
1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 01.09.2021 г.
180 KB
pdf Договор 08.09.2021 г
483 KB
pdf Обявление за изменение 08.09.2021 г.
154 KB
rar Обявление за изпълнен договор 17.03.20222 г.
402 KB
rar Обявление за изпълнен договор 19.04.2022 г.
532 KB
pdf Обявление за изпълнен договор 23.05.2022 г.
141 KB
pdf Поправка - Обявление за изменения или за допълнителна информация 24.08.2022 г.
166 KB