Процедура за вътрешен конкурентен избор  с  предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-24 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на  „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 24.03.2021 г.
165 KB
pdf Протокол 21.04.2021 г.
771 KB
pdf Решение класиране 23.04.2021 г.
156 KB
rar Договори 30.08.2021 г.
1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 30.08.2021 г.
197 KB
pdf Анекс към договор 29.09.2021 г.
569 KB
pdf Обявление за изменение 29.09.2021 г.
147 KB
pdf Обявление за изпълнен договор 26.01.22 г.
141 KB
pdf Обявление за изпълнен договор 17.03.2022 г.
142 KB
rar Обявление за изпълнен договор 19.04.2022 г.
270 KB