Процедура за вътрешен конкурентен избор  с  предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-24 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на  „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 24.03.2021 г.
165 KB
pdf Протокол 21.04.2021 г.
771 KB
pdf Решение класиране 23.04.2021 г.
156 KB
rar Договори 30.08.2021 г.
1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 30.08.2021 г.
197 KB
pdf Анекс към договор 29.09.2021 г.
569 KB
pdf Обявление за изменение 29.09.2021 г.
147 KB