ID 9083374 Процедура за събиране на оферти чрез обява за избор на изпълнител  по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 22.11.2018 г.
525 KB
pdf Информация за удължаване срока за подаване на оферти 30.11.2018 г.
120 KB
pdf Протокол 11.12.2018 г.
99 KB