„Сключване на застраховка „Професионална отговорност“ за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 25.10.2019 г.
497 KB
pdf Протокол 07.11.2019 г.
765 KB
pdf Договор 13.12.2019 г.
1 MB