„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 05.08.2019 г.
705 KB
pdf Протокол №1 10.10.2019 г.
135 KB
pdf Приложение 1 към Протокол №1 10.10.2019 г.
223 KB
pdf Приложение 2 към Протокол №1 10.10.2019 г.
324 KB
pdf Съобщение за провеждане на публичен жребий 10.10.2019 г.
35 KB
pdf Протокол №2 17.10.2019 г.
376 KB
pdf Приложение №1 към Протокол №2 17.10.2019 г.
399 KB
rar Договори 06.11.2019 г.
365 KB