ID 9085948 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител  по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 22.02.2019 г.
657 KB
pdf Протокол №1 15.03.2019 г.
50 KB
pdf Протокол №2 15.03.2019 г.
181 KB
rar Договори 05.04.2019 г.
3 MB