„Изготвяне на проекти за строително монтажни работи и технологично оборудване на сградния фонд на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Изготвяне на проекти за строително монтажни работи и технологично оборудване на сградния фонд на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
doc Покана 269 KB
doc Ценова оферта 30 KB