„Избор на изпълнител за извършване на проектиране и авторски надзор на обекти на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 05.07.2019 г.
7 MB
pdf Протокол № 1 18.07.2019 г.
557 KB
pdf Протокол №2 31.07.2019 г.
242 KB