„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 04.12.2017 год.
787 KB