00178-2017-0017 Открита процедура с предмет: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 30.11.2017 год.
1 MB
pdf Отговор на запитване 21.12.2017 год.
40 KB
rar Документация след корекция на ценова - техническа оферта 21.12.2017 год.
1 MB