Покана по реда на чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура,  за хистологична лаборатория за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Покана 04.07.2019 г.
43 KB
xls Приложение - техническа спецификация 04.07.2019 г.
26 KB
rar Оферти 12.07.2019 г.
289 KB