Покана по реда на чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на лабораторни реактиви и консумативи  за нуждите на Централна Клинична Лаборатория в „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 11.06.2019 г.
72 KB
rar Оферти 17.06.2019 г.
263 KB