През тази година Очна клиника към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ в Плевен се сдоби с уникален свръхмодерен апарат от най-ново поколение за очни операции. До момента апаратът беше използван за операции на преден сегмент на окото ( пердета), като всички извършени операции са успешни, но основното му предназначение е за витреоретинална хирургия – заден сегмент на окото (отлепване на ретината, кръвоизливи при диабетна ретинопатия, възпаления, усложнения при катарактна хирургия, травми и др.) Този вид хирургия успешно стартира в УМБАЛ „Д-р Г. Странски”.
Aпаратът с който се извършват операциите е от най-ново поколение, без досегашен аналог в медицинската практика. До момента подобни операции се извършваха основно в София и Пловдив, което прави Плевен едва третият град в страната, в който се извършват подобни прецизни интервенции.
Проектът за първия витреоретинален център за Северна България има за цел да въведе този вид хирургия, за да бъдат улеснени пациентите с горепосочените заболявания, които без лечение водят до слепота. Операциите се извършват от доц. Мургова под менторството на д-р А. Хохвартер – витреоретинален хирург от болница „Рудолфщифтунг” – Виена, Австрия.


На снимката: доц. Мургова и професор Хохватер