Във връзка с отбелязването на Световния бъбречен ден – 14.03.2024 г., Клиника по нефрология обявява безплатни консултативни прегледи, в периода 05.03. – 15.03. 2024 година.
Мотото на Световният бъбречен ден е: „Бъбречно здраве за всички навсякъде“. Около 850 милиона души по света страдат от различни болести на бъбреците. Хроничните бъбречни заболявания причиняват поне 2,4 милиона смъртни случая годишно и са шестата причина за смърт.
В националните политики и стратегии на много страни, често липсват специфични политики, насочени към скрининг, превенция и лечение на бъбречни заболявания.
Тази година Световният ден бъбречен ден цели да повиши осведомеността за високата и нарастваща тежест на бъбречните заболявания в световен мащаб и необходимостта от стратегии за превенция и управление на бъбречните заболявания.
Консултациите ще се провеждат от специалисти в Отделение по нефрология, всеки делничен ден за времето от 09 до 12 часа.
Телефон за допълнителна информация – 064/886510.