УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – КЛИНИКА УНГ СПЕШЕН КАБИНЕТ ПО ОХ КЪМ СПО

Наследник на „Отделение по Орална Хирургия“, създадено през 1967 г. и първото в България за самостоятелно стационарно лечение на болни със заболявания в лицево - челюстната област и устната кухина.


ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ :

· Възпалителни заболявания в ЛЧО / абсцеси и флегмони , остеомиелити , одонтогенни синуити , лимфаденити и др .

· Хирургично лечение на кисти на челюстните кости и на меките тъкани

· Хирургично лечение на пародонталните заболявания

· Болести на лицевите нерви

· Болести на слюнчените жлези

· Болести на долночелюстната става

· Спешни състояния в Лицево – Челюстната и Орална хирургия

· Травми в ЛЧО и устната кухина

· Пренеоплазий на кожата , червената ивица на устните и устната лигавица

· Тумори на устната кухина

· Екстракция на ретинирани зъби

· Лечение на деца и възрастни под Обща анестезия

· Костнозаместващи материали

· Имплантология в ЛЧОСПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Николай Георгиев

Роден на 06.01.1958 г. в гр. Плевен. Магистър по Дентална Медицина към СУ от 1983 г. Работи в отделението от 1991г. Член на БЗС , на Асоциацията по ОЛЧХ , Съюз на Учените в България, БНДДМ и БАОИ. Специализации, участия и публикации в национални конгреси и форуми.

Д-р Валентин Лишев

Роден на 08.11.1961 г. в гр. Плевен. Магистър по Дентална Медицина към СУ от 1986 г. Работи в отделението от 1992г. Член на БЗС, на Асоциацията по ОЛЧХ, Съюз на Учените в България, БНДДМ, БАОИ. Член на ADA & CDA. Специализации в САЩ, Италия, Израел. Има участия и публикаций в национални и международни конгреси.


Ст.м.с. Марияна Русанова

административен отговорник

операционна м.с.


м.с. Катя Василева

операционна м.с.

Контакти:

5800 Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов“ 91, тел.: 064/ 886 783; 064/ 886 781; 064/ 886 780

 
You are here: Начало ОРАЛНА ХИРУРГИЯ