ID 9085442 Обява за събиране на оферти за избор на изпълнител  по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на общоболнични консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 07.02.2019 г.
619 KB
pdf Протокол №1 20.02.2019 г.
168 KB
rar Договори 07.03.2019 г.
1 MB