„Доставка на лекарствен продукт “Рembrolizumab“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.01.2018 г.
304 KB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти 30.01.2018 г.
118 KB
pdf Протокол №1 08.02.2018 г.
126 KB