„Абонаментна  техническа  поддръжка на софтуерни продукти- Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и закупуване на лицензи за срока на договора”

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 09.06.2020 г.
619 KB
pdf Протокол №1 26.06.2020 г.
87 KB
pdf Протокол №2 03.08.2020 г.
352 KB