Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Абонаментна техническа поддръжка на софтуерни продукти- Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и закупуване на лицензи за срока на договора”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 15.05.2018 г.
575 KB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти 23.05.2018 г.
118 KB
pdf Протокол №1 01.06.2018 г.
83 KB
pdf Договор 19.06.2018 г.
601 KB