„Абонаментна  техническа  поддръжка на софтуерни продукти – Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР, Верификация на ЛП и закупуване на лицензи за срока на договора”.

 

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 30.07.2019 г.
696 KB
pdf Протокол № 1 20.08.2019 г.
92 KB
pdf Договор 29.08.2019 г.
332 KB