„Доставка на нова компютърна техника за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 31.05.2019 г.
802 KB
pdf Отговор на запитване 04.06.2019 г.
37 KB
pdf Протокол №1 18.06.2019 г.
246 KB
pdf Договори 21.06.2019 г.
319 KB