„Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 27.08.2018 г.
730 KB
pdf Информация за удължаване срока за подаване на оферти 04.09.2018 г.
120 KB
doc Премахната обява 18.09.2018 г.
155 KB