,,Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и медицински изделия за хирургия и хемодиализа”, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документaция 17.08.2018 г.
932 KB
pdf Протокол 31.08.2018 г.
136 KB