ID 9077535 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на фабрично обновено изоцентрично ортопедично C рамо за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 21.06.2018 г.
920 KB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти 29.06.2018 г.
122 KB
pdf Протокол №1 04.07.2018 г.
70 KB
pdf Договор 30.07.2018 г.
594 KB