Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, за нуждите на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 11.10.2018 г.
607 KB