Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, за нуждите на УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 11.10.2018 г.
607 KB
pdf Протокол №1 06.11.2018 г.
1 MB
pdf Информация за публичен жребий 06.11.2018 г.
24 KB
pdf Протокол №2 13.11.2018 г.
482 KB
pdf Протокол №3 28.11.2018 г.
496 KB