ДО
НАЧАЛНИКА НА
КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ДО
НАЧАЛНИКА НА
КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

УВАЖАЕМИ ДОЦ. Д-Р ПОПОВ,
УВАЖАЕМА ДОЦ. Д-Р АТАНАСОВА,
УВАЖАЕМИ АКУШЕРКИ,

От името на ръководството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД –гр. Плевен и лично от свое име имам удоволствието да Ви поздравя тържествено по случай 21 януари – Ден на родилната помощ в България.
Приемете моите най-искрени поздравления за празника. Изказвам своята признателност и уважение към усилията, които полагате ежедневно за раждането на нашите деца, в чийто ръце е бъдещето на региона и страната ни.
Пожелавам Ви да продължавате със същата всеотдайност и старание да упражнявате високохуманната си професия и да сте все така съпричастни към най-голямото чудо – появата на нов живот.
В личен план Ви пожелавам здраве, семейно щастие, благополучие!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,
ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ,ДМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „УМБАЛ Д-Р Г.СТРАНСКИ” ЕАД – ПЛЕВЕН