УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА НА ДИШАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЪН РАБОТИ В КЛИНИКАТА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ НА УМБАЛ

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СЪННАТА АПНЕЯ

Общи данни за заболяването и препоръки за лечение

Няколко важни факта за сънната апнея:

Тя е често заболяване;

Тя е лечимо заболяване;

Тя не свързана само с нощно хъркане;

Тя не е безопасно състояние;

Тя зачестява с възрастта,но се среща и при млади;

По-честа е при мъжете,но и жените не са пощадени;

Наднорменото телесно тегло влошава заболяването,но то не е задължителнен критерий;

Тя е основен фактор и за много други заболявания;

Води до повишен риск от сърдечно-съдови заболявания(в т.ч.инфаркти,инсулти и хипертония);

Свързана е често,но не задължително с метаболитен синдром или захарен диабет;

Води до повишен риск от смърт по време на сън;

Води до нарушено качество на живот,дневна сънливост,нарушена концентрация и внимание,нарушения в паметта и промени в характера и поведението;

Повишен риск от пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки;

Нарушения в потентността и еректилна дисфункция;

Сънната апнея не е самостоятелно заболяване.Тя е част от голяма група различни нарушения на дишането по време на сън и изисква широка диференциална диагноза и специализирани познания в областта на медицината на съня;

Пациентите със сънна апнея често имат множество други заболявания, възникнали в хода или появили се като усложнение от нея,което изисква комплексен подход;

Лечението на сънната апнея е строго специфично.Няма готови решения,които да важат за всички и изисква индивидуален подход и постоянство;

CPAP -терапията е ефективен подход,който може да реши проблема напълно;

Терапията с положително налягане в дихателните пътища ( CPAP-терапия ) е най-ефективното лечение в повечето случаи, а при по-тежките е и единственото ефективно поведение;

Разработените апарати за лечение на заболяването представляват медицинска техника и изискват точна настройка и подбор на подходящ режим,за да работят правилно и да имат добър ефект;

Описаните особености на заболяването и неговото лечение изискват подробно изследване по време на сън и внимателно индивидуално настройване на CPAP-апарата през нощта с отчитане на ефективността на приложените налягания и възможните странични ефекти от работата му;

Подборът на подходяща маска е точно толкова важно,колкото и подбора на подходящ апарат,подходящ режим на работа и подходящи налягания;

Неправилният избор на маска може да компрометира ефекта и от най-добрия апарат;

Диагностиката и първоначалното лечение с CPAP трябва да се осъществява по време на полисомнография в специализирани центрове от обучен персонал;

ИЗСЛЕДВАТ СЕ ПАЦИЕНТИ С ПРЕДПОЛАГАЕМИ ИЛИ ДОКАЗАНИ НАРУШЕНИЯ НА ДИШАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЪН

Изследването се осъществява през нощта по време на сън като се мониторират синхронно множество показатели.

Решават се диференциално-диагностични проблеми в областта на респираторната патология по време на сън.

ЛАБОРАТОРИЯТА РАЗПОЛАГА СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ РЕНОВИРАНИ И КЛИМАТИЗИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА.

Пациентите се настаняват в самостоятелна стая с осигурена възможност за почивка и спокоен сън.

Полисомнографското изследване се провежда от обучен персонал с достатъчно натрупан опит в областта на дихателните нарушения по време на сън и по международно приетите правила за добра медицинска практика и консенсусните документи на Европейското респираторно дружество и Американската асоциация по медицина на съня.

Оборудването на лабораторията и обучението на персонала, работещ в нея са съобразени с Медицинския стандарт по пневмология и фтизиатрия, приет от Българското дружество по белодробни болести и Министерството на здравеопазването.

ЛАБОРАТОРИЯТА РАЗПОЛАГА С ПЪЛНОФУНКЦИОНАЛЕН ПОЛИСОМНОГРАФ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ В ОБЛАСТТА НА ТАЗИ ДИАГНОСТИКА СВЕТОВНИ ФИРМИ : COMPUMEDICS - АВСТРАЛИЯ.

Кардиореспираторната полисомнография е основният инструментален метод за стационарнa диагностика в лаборатории за изследване на съня. При това изследване става възможно регистрирането, измерването и анализирането на съня, дишането, кръвообращението и двигателната активност. Анализът на получените по време на това изследване сигнали дават възможност за точна диагноза и подходящо лечение.

Регистрират се следните параметри:

Оро-назална вентилация-запис на движението на въздуха през носа и устата,както и налягането в носа за идентифициране на дихателните паузи при сънна апнея;

Запис на движението на гръдната и коремната стена с цел диференциална диагноза на видовете нарушения-централни,обструктивни или комбинирани;

ЕЕГ-електроенцефалографски запис на съня и неговите стадии ;

ЕОГ-електроокулографски запис на движението на очите за идентифициране на REM-фазата на съня;

ЕКГ-електрокардиографско мониториране на сърдечния ритъм;

ЕМГ-електромиография на мускулния тонус и движенията на крайниците;

Пулсоксиметрия-мониториране на кислородното насищане на кръвта;

Регистрация на хъркането;

Регистрация на позицията на тялото-по гръб или странично

Видеонаблюдение на състоянието на пациента и електродите по време на изследването.

Обичайно се практикува използуването на 20 електрода и 14 синхронни криви на гореописаните показатели като при необходимост е възможно разширяване полето на диагностиката.

Лабораторията разполага допълнително и с капнограф за синхронно мониториране нивото на въглеродния двуокис по време на сън и изходно за идентифициране на пациентите с хиперкапнична дихателна недостатъчност и хиповентилационни синдроми.

При необходимост е налична кислородна система за подаване на кислород към вдишвания въздух.

Обичайно изследването на съня се предхожда от физикален статус, подробна обща и сомнологична анамнеза, електрокардиограма, функционално изследване на външното дишането за идентифициране на придружаващи белодробни и други заболявания и кръвно-газов анализ.

При неоходимост е възможно да се използуват ресурсите на клиниката по Пневмология и фтизиатрия за допълнителна диагностика,консултации,лечение или хоспитализация.

Освен диференциална диагностика на широкия спектър от нарушения на дишането по време на сън в лабораторията се извършва и лечение с апарати за подаване на положително налягане в дихателните пътища с цел ликвидиране на дихателните паузи и нормализиране на кислородното насищане на кръвта и качеството на съня.

ЛАБОРАТОРИЯТА РАЗПОЛАГА С МОДЕРНИ BIPAP-АПАРАТИ НА ШВЕДСКАТА ФИРМА BREAS ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪННАТА АПНЕЯ И ДРУГИТЕ РЕСПИРАТОРНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН

Чрез тях се подпомага дишането по време на сън като се подава допълнително положително налягане в дихателните пътища на стаен или обогатен с кислород въздух.

Апаратите разполагат с вградени сензори за регистрация на фазите на дишането като могат да работят с двойни налягания-различни при вдишване и издишване-и осигуряват физиологично подпомагане на дишането по време на сън.

По време на нощта се извършва настройка на най-подходящите индивидуално-специфични налягания и подбор на подходяща маска с минимално изтичане от системата.

Полисомнографското изследване приключва на следващата сутрин като на пациента се дава подробен полисомнографски доклад, препоръки за домашно лечение и при необходимост от лечение със CPAP- или BiPAP-апарат, съвети за използуване, настройка на подходящи ефективни налягания и подбор на маска съобразно индивидуалните особености.

Осигурена е възможност за проследяване на състоянието на пациента,ефективността на лечението,оценка на правилната работа на апарата и последващи промени в настройките при необходимост.

При заявено желание от страна пациента може да бъде осигурена логистична подкрепа за намиране и доставка на подходящ апарат с гарантиран произход,сервизно обслужване и гаранционен срок от 2 години.

Полисомнографското изследване и лечението през нощта е оценено по ценоразписа на УМБАЛ”д-р Геори Странски”-Плевен на 250 лв.

Националната здравноосигурителна каса не е включила диагностиката на сънната апнея и сродните й заболявания в пакетите си от здравни услуги,поради което пациентът е необходимо да осигури заплащане на изследването от други източници или сам.

Заплащането се осъществява на касата на болницата след изследването.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Доц.Явор Иванов - началник на Клиниката по пневмология и фтизиатрия, Плевен; сл.тел.: 064/ 886-700; pulmovan@gmail.com

Д-р Венцислав Ножаров - лекар в Клиниката по пневмология и фтизиатрия, Плевен

сл.тел.: 064/ 886-800; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Д-р Николай Кючуков - Клиниката по пневмология и фтизиатрия, Плевен

сл.тел.: 064/ 886 800; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
You are here: Начало НОВИНИ ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА НА ДИШАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЪН РАБОТИ В КЛИНИКАТА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ НА УМБАЛ