УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

От май 2011 функционира Лаборатория „Биохимичен серумен скрининг при бременни жени”

При всяка бременност съществува 3-5% риск за раждане на дете с вродена аномалия или наследствено заболяване. На практика, всяка жена на всяка възраст може да роди дете с болестта на Даун или друга тежка аномалия.

МДЛ по Мед. генетика предлага възможност за оценка на риска за някои от най-честите вродени аномалии чрез прилагане на съвременни лабораторни методи, в рамките на програма за Биохимичен серумен скрининг. Оценката на риска е за раждане на дете с болест на Даун и пет от най-честите хромозомни болести; дефекти на неврална тръба (спина бифида и др.), както и дефекти на предна коремна стена. Изследването е организирано, под формата на Ранен (11-14 г.с.) и Късен (15-19 г.с.) биохимичен скрининг.

Изследването е безопасно и е насочено към всички бременни жени (предимно под 35 год. възраст).

Необходим е предварителен УЗ преглед за определяне на точния срок на бременността (гестационна седмица + дни), което е абсолютно необходимо условие за  извършаване на изследването и изчисляване на риска.

Изследванията за дородовия биохимичен скрининг се провеждат на апаратура и софтуер, утвърдени от Фондацията по Фетална Медицина (FMF) – Лондон. Резултатите и метода се контролират от UK NEQAS – Единбург.
Изследването се извършва в рамките на Националната програма за генетична профилактика, на общ сървър за Националната Генетична лаборатория (СБАЛАГ „Майчин дом”), София и Генетичните лаборатории към Университетските болници – Варна, Пловдив, Плевен и Ст. Загора.

На всички бременни жени е осигурена компетентна генетична консултация, свързана с тези изследвания.

За подробности, относно провеждането на Биохимичния серумен скрининг, справки могат да бъдат направени на телефони 064/ 884 274; 884 169; 884 184

Генетични консултанти: доц.д-р М. Симеонова,д.м. ; гл.ас.д-р К. Ковачева,д.м. ;
                                                                                             ас.д-р П.Ангелова
Адрес:
5800 Плевен
ул. „Св. Климент Охридски”1 - Ректорат
Кабинет за генетично консултиране - етаж 1, стая 143
МДЛ по Медицинска Генетика

 

 
You are here: Начало НОВИНИ От май 2011 функционира Лаборатория „Биохимичен серумен скрининг при бременни жени”