УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Новини

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА НА ДИШАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЪН РАБОТИ В КЛИНИКАТА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ НА УМБАЛ

 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СЪННАТА АПНЕЯ

Общи данни за заболяването и препоръки за лечение

Няколко важни факта за сънната апнея:

Тя е често заболяване;

Тя е лечимо заболяване;

Тя не свързана само с нощно хъркане;

Тя не е безопасно състояние;

Тя зачестява с възрастта,но се среща и при млади;

По-честа е при мъжете,но и жените не са пощадени;

Наднорменото телесно тегло влошава заболяването,но то не е задължителнен критерий;

Тя е основен фактор и за много други заболявания;

Води до повишен риск от сърдечно-съдови заболявания(в т.ч.инфаркти,инсулти и хипертония);

Свързана е често,но не задължително с метаболитен синдром или захарен диабет;

Води до повишен риск от смърт по време на сън;

Води до нарушено качество на живот,дневна сънливост,нарушена концентрация и внимание,нарушения в паметта и промени в характера и поведението;

Повишен риск от пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки;

Нарушения в потентността и еректилна дисфункция;

Сънната апнея не е самостоятелно заболяване.Тя е част от голяма група различни нарушения на дишането по време на сън и изисква широка диференциална диагноза и специализирани познания в областта на медицината на съня;

Пациентите със сънна апнея често имат множество други заболявания, възникнали в хода или появили се като усложнение от нея,което изисква комплексен подход;

Лечението на сънната апнея е строго специфично.Няма готови решения,които да важат за всички и изисква индивидуален подход и постоянство;

CPAP -терапията е ефективен подход,който може да реши проблема напълно;

Терапията с положително налягане в дихателните пътища ( CPAP-терапия ) е най-ефективното лечение в повечето случаи, а при по-тежките е и единственото ефективно поведение;

Разработените апарати за лечение на заболяването представляват медицинска техника и изискват точна настройка и подбор на подходящ режим,за да работят правилно и да имат добър ефект;

Описаните особености на заболяването и неговото лечение изискват подробно изследване по време на сън и внимателно индивидуално настройване на CPAP-апарата през нощта с отчитане на ефективността на приложените налягания и възможните странични ефекти от работата му;

Подборът на подходяща маска е точно толкова важно,колкото и подбора на подходящ апарат,подходящ режим на работа и подходящи налягания;

Неправилният избор на маска може да компрометира ефекта и от най-добрия апарат;

Диагностиката и първоначалното лечение с CPAP трябва да се осъществява по време на полисомнография в специализирани центрове от обучен персонал;

ИЗСЛЕДВАТ СЕ ПАЦИЕНТИ С ПРЕДПОЛАГАЕМИ ИЛИ ДОКАЗАНИ НАРУШЕНИЯ НА ДИШАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЪН

Изследването се осъществява през нощта по време на сън като се мониторират синхронно множество показатели.

Решават се диференциално-диагностични проблеми в областта на респираторната патология по време на сън.

ЛАБОРАТОРИЯТА РАЗПОЛАГА СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ РЕНОВИРАНИ И КЛИМАТИЗИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА.

Пациентите се настаняват в самостоятелна стая с осигурена възможност за почивка и спокоен сън.

Полисомнографското изследване се провежда от обучен персонал с достатъчно натрупан опит в областта на дихателните нарушения по време на сън и по международно приетите правила за добра медицинска практика и консенсусните документи на Европейското респираторно дружество и Американската асоциация по медицина на съня.

Оборудването на лабораторията и обучението на персонала, работещ в нея са съобразени с Медицинския стандарт по пневмология и фтизиатрия, приет от Българското дружество по белодробни болести и Министерството на здравеопазването.

ЛАБОРАТОРИЯТА РАЗПОЛАГА С ПЪЛНОФУНКЦИОНАЛЕН ПОЛИСОМНОГРАФ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ В ОБЛАСТТА НА ТАЗИ ДИАГНОСТИКА СВЕТОВНИ ФИРМИ : COMPUMEDICS - АВСТРАЛИЯ.

Кардиореспираторната полисомнография е основният инструментален метод за стационарнa диагностика в лаборатории за изследване на съня. При това изследване става възможно регистрирането, измерването и анализирането на съня, дишането, кръвообращението и двигателната активност. Анализът на получените по време на това изследване сигнали дават възможност за точна диагноза и подходящо лечение.

Регистрират се следните параметри:

Оро-назална вентилация-запис на движението на въздуха през носа и устата,както и налягането в носа за идентифициране на дихателните паузи при сънна апнея;

Запис на движението на гръдната и коремната стена с цел диференциална диагноза на видовете нарушения-централни,обструктивни или комбинирани;

ЕЕГ-електроенцефалографски запис на съня и неговите стадии ;

ЕОГ-електроокулографски запис на движението на очите за идентифициране на REM-фазата на съня;

ЕКГ-електрокардиографско мониториране на сърдечния ритъм;

ЕМГ-електромиография на мускулния тонус и движенията на крайниците;

Пулсоксиметрия-мониториране на кислородното насищане на кръвта;

Регистрация на хъркането;

Регистрация на позицията на тялото-по гръб или странично

Видеонаблюдение на състоянието на пациента и електродите по време на изследването.

Обичайно се практикува използуването на 20 електрода и 14 синхронни криви на гореописаните показатели като при необходимост е възможно разширяване полето на диагностиката.

Лабораторията разполага допълнително и с капнограф за синхронно мониториране нивото на въглеродния двуокис по време на сън и изходно за идентифициране на пациентите с хиперкапнична дихателна недостатъчност и хиповентилационни синдроми.

При необходимост е налична кислородна система за подаване на кислород към вдишвания въздух.

Обичайно изследването на съня се предхожда от физикален статус, подробна обща и сомнологична анамнеза, електрокардиограма, функционално изследване на външното дишането за идентифициране на придружаващи белодробни и други заболявания и кръвно-газов анализ.

При неоходимост е възможно да се използуват ресурсите на клиниката по Пневмология и фтизиатрия за допълнителна диагностика,консултации,лечение или хоспитализация.

Освен диференциална диагностика на широкия спектър от нарушения на дишането по време на сън в лабораторията се извършва и лечение с апарати за подаване на положително налягане в дихателните пътища с цел ликвидиране на дихателните паузи и нормализиране на кислородното насищане на кръвта и качеството на съня.

ЛАБОРАТОРИЯТА РАЗПОЛАГА С МОДЕРНИ BIPAP-АПАРАТИ НА ШВЕДСКАТА ФИРМА BREAS ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪННАТА АПНЕЯ И ДРУГИТЕ РЕСПИРАТОРНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН

Чрез тях се подпомага дишането по време на сън като се подава допълнително положително налягане в дихателните пътища на стаен или обогатен с кислород въздух.

Апаратите разполагат с вградени сензори за регистрация на фазите на дишането като могат да работят с двойни налягания-различни при вдишване и издишване-и осигуряват физиологично подпомагане на дишането по време на сън.

По време на нощта се извършва настройка на най-подходящите индивидуално-специфични налягания и подбор на подходяща маска с минимално изтичане от системата.

Полисомнографското изследване приключва на следващата сутрин като на пациента се дава подробен полисомнографски доклад, препоръки за домашно лечение и при необходимост от лечение със CPAP- или BiPAP-апарат, съвети за използуване, настройка на подходящи ефективни налягания и подбор на маска съобразно индивидуалните особености.

Осигурена е възможност за проследяване на състоянието на пациента,ефективността на лечението,оценка на правилната работа на апарата и последващи промени в настройките при необходимост.

При заявено желание от страна пациента може да бъде осигурена логистична подкрепа за намиране и доставка на подходящ апарат с гарантиран произход,сервизно обслужване и гаранционен срок от 2 години.

Полисомнографското изследване и лечението през нощта е оценено по ценоразписа на УМБАЛ”д-р Геори Странски”-Плевен на 250 лв.

Националната здравноосигурителна каса не е включила диагностиката на сънната апнея и сродните й заболявания в пакетите си от здравни услуги,поради което пациентът е необходимо да осигури заплащане на изследването от други източници или сам.

Заплащането се осъществява на касата на болницата след изследването.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Доц.Явор Иванов - началник на Клиниката по пневмология и фтизиатрия, Плевен; сл.тел.: 064/ 886-700; pulmovan@gmail.com

Д-р Венцислав Ножаров - лекар в Клиниката по пневмология и фтизиатрия, Плевен

сл.тел.: 064/ 886-800; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Д-р Николай Кючуков - Клиниката по пневмология и фтизиатрия, Плевен

сл.тел.: 064/ 886 800; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

По стар обичай измиха ръцете на най-опитната акушерка в АГ клиниката на УМБАЛ

„Бъдете здрави и все така с любов посрещайте новия живот“, пожела на колегите си началникът на Акушерската клиника на УМБАЛ „Д-р Г.Странски“ доц. д-р Стоян Танчев, по повод Деня на родилната помощ.
„1 441 раждания са извършени в университетската болница през 2011 г., резултат с който биха могли да се похвалят не повече от 3-4 лечебни заведения извън столицата“, обяви доц. Танчев.
От името на ръководството на УМБАЛ – Плевен приветствиe към екипа на клиниката отправи заместник-изпълнителният директор доц. д-р Цветан Луканов.
„Благодарим ви за професионализма и топлотата, с която се грижите за майките и техните рожби.
Благодарим ви и за безсънните часове в борба за живота на тези, които се нуждаят от специални грижи.
Нека светлината, която внасяте в домовете с всяко едно дете озарява вашия път и ви напомня, че труда ви е благословен“, обърна се към медиците доц. Луканов.
За празника бе организиран ритуал измиване ръцете на най-опитната акушерка. Признанието бе отдадено на избраната за „Акушерка на 2011 г.“ Соня Петрова.

 

100 000 лева за ремонт и нова апаратура в УМБАЛ - Плевен

С водосвет бе открита обновената Клиника по гнойно-септична хирургия и колопроктология в УМБАЛ „Д-р Георги Стански” - Плевен. 25 години тази клиника не е ремонтирана, сподели д-р Венцислав Грозев. Инвестицията е на стойност 50 0000 лева, осигурени от ръководството на Университетската болница. Реконструкцията и новото оборудване в клиниката е израз на политиката на УМБАЛ - Плевен да се подсигурят възможно най-добри условия за пациентите и работещите в лечебното заведение, подчерта д-р Грозев.

Освен с чисто битовите придобивки клиниката се похвали и с нова техника.

Новозакупеният апарат за трансанална ендоскопска микрохирургия е на стойност 50 000 лева. Той позволява да се спестят на пациентите разрезите на корема при операции до 25 см от правото и дебелото черво, и облекчава значително постоперативното възстановяване на болните, обясни д-р Венцислав Грозев.

С осигурената апаратура за миниинвазивно лечение ръководството на Университетската болница отговори на нуждите на екипа на клиниката, предвид навлизането в медицинската практика на технологии за миниинвазивна хирургия и хирургия на естествените отвори, подчертаха специалистите.

Апаратът позволява лечение и на карциноми в начален стадий, допълни д-р Ивайло Пресолски.

Университетската болница в Плевен е едно от малкото останали лечебни заведения, в които се извършват този тип тежки операции.

Доказва го и статистиката, според която само за първите девет месеца от годината операциите в клиниката са нараснали със 150, сравнено със същия период на 2010 г. От извършените от януари до септември 2011 г. 564 операции, 287 са били големи и много големи, т.е. оперирани са повече от 1 орган.

Клиниката разполага с 20 болнични легла с възможност за увеличение на 25.

За последните 20 месеца специалистите са извършили над 1200 операции, 500 от които много големи и големи. Клиниката концентрира цялата патология в Северозападна България, подчерта д-р Пресолски.

Специално за откриването на обновената клиника дойде изпълнителният директор доц. Димитър Стойков, който е в отпуск като кандидат за кмет на Плевен. Той благодари на всички работещи в клиниката за професионализма и им пожела здраве, и да продължат да бъдат част от екипа на Университетската болница, защото славата й тепърва ще расте. Вие сте стожера на здравеопазването в Централна и Северозападна България, защото въпреки трудностите не върнахте нито един пациент. Благодаря за това което направихте и за всичко, което постигнахме заедно, допълни доц. Стойков.

 

 

Ръководството на УМБАЛ - Плевен осигурява високотехнологична апаратура за Клиниката по ортопедия

Уникална реконструктивна операция спаси ръката на 47-годишен мъж. Новината бе огласена от доц. Вихър Ковачев, д-р Христо Гигов и д-р Манчо Ковачев от Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ„Д-р Георги Странски” - Плевен.

Иван е пострадал при трудов инцидент, в резултат на който са прекъснати нервите на дясната му ръка и тя остава напълно безжизнена. След двe операции мъжът вече движи пръстите си.

Това е шестата поред микрореконструктивна операция в Университетската болница в Плевен от началото на годината, обяви доц. Ковачев. Като пионер в този тип хирургия доц. Ковачев подчерта, че тя е плод на дългогодишна работа. Той е обучаван от водещи специалисти от Германия, САЩ и Китай като проф. Кауфман, проф. Чен и други.

Новата техника, осигурена от ръководството на Университетската болница, води до увеличение на редките и високоспециализирани операции, допълни той.

Доц. Вихър Ковачев изрази благодарност към проф. д-р Григор Горчев и изпълнителния директор доц. д-р Димитър Стойков затова, че днес работят с една от най-съвременните технологии в областта на микрохирургията - високотехнологичен компютъризиран преносим електронен микроскоп, апарат за интраоперативно определяне на функционалността на нерва и за усъвършенстването на базата на Клиниката по ортопедия като цяло.

От първата реконструктивна операция през 1991 г. в Университетската болница са правени средно по 1,2 до 3 годишно или около 20 за периода, допълни специалистът.

Този тип операции са много тежки и скъпи, и не се финансират от НЗОК, допълни доц. Ковачев. Средствата за тях се осигуряват от Университетската болница. Над 50 000 евро струва подобна операция. Причината е в скъпите консумативи, които са произвеждат от биоинженерни продукти.

Иван се казва и първият пациент, на който е извършена микрореконструктивна операция. След инцидент дясната ръка на мъжа била откъсната под лакътя. Днес Иван има ръка и я движи макар и ограничено. Признава, че ако не са му помогнали тогава това е щяло до сложи край на кариерата му в армията. С гордост той разказа как представители на НАТО дошли на посещение в поделението му 2 години след инцидента и се възхитили от работата на лекарите, като признали, че в САЩ към онзи момент такива операции не са правени.

Пред медии екипът на Клиниката по ортопедия представи още няколко свои пациенти. Костадинка от Враца, която вече 6 година живее с изкуствено бедро и коляно, млад мъж с реконструирана долна челюст, и друг с реконструкция на крака.

Този тип интердисциплинарна хирургия предвижда участие на различни специалисти като общ и съдов хирург, ортопед и други. Тя включва реимплатниране на крайници, органосъхраняващи операции, костновъзстановителни и операции на увредени нерви.

Проблем е липсата на центрове за постоперативно лечение на пациентите, а те се нуждаят от продължителна рехабилитация и психологическа подкрепа, сподели доц. Ковачев.

 

Детски празник организира Университетската болница

Детски празник организира УМБАЛ „Д-р Георги Странски” Плевен за децата на работещите в болницата. Той се проведе на 1 юни от 17 часа на спортната площадка в Медицинския университет.  Близо 150 деца на различна възраст се включиха в празника. Те, съобразно желанията им, рисуваха на асфалт, надпреварваха се с велосипеди, пяха и танцуваха,  играха футбол.

Всички деца получиха подаръци и  награди.

Водещ на празничната програма бе актрисата от Драматичен театър „Иван Радоев” Плевен Ива Николова.

 

 

 
Страница 1 от 6
You are here: Начало НОВИНИ