УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Неврологична клиника e единствената в Централна Северна България, в която се приемат за лечение болни с всички неврологични заболявания. Със своята дългогодишна лечебно-диагностична дейност клиниката се е утвърдила и наложила в региона като водеща по: диагностика и лечение на мозъчносъдови заболявания; интензивно лечение на неврологичните заболявания; диагностика и лечение на множествена склероза, невромускулни заболявания, паркинсонизъм, заболявания на периферната нервна система, възпалителни заболявания на ЦНС; диагностика, лечение и експертиза на епилепсия, мигрена, световъртеж от централен произход; пациенти с редки неврологични заболявания и синдроми, подлежащи на диагностично уточняване.

Принцип на работа – 24 часа/7 дни в седмицата/365 дни в годината.

Клиниката разполага с 50 легла, 20 от които са функционални, оборудвани с кислородна и аспирационна (вакуумна) инсталация със следното разпределение:

•  легла за интензивно лечение на пациенти с остри нарушения на мозъчното кръвообращение - мозъчни инсулти (Stroke unit);

• легла за интензивно лечение на спешни и неотложни състояния при неврологично болни: епилептичен статус, синдром на Гилен-Баре, миастения, амиотрофична латерална склероза и др.;

• легла за стационарно лечение и неврорехабилитация на заболявания на централната и периферна нервна система;

• легла за стационарно лечение на пациенти с професионални заболявания;

В Клиниката се извършват на високо професионално ниво всички съвременни диагностични изследвания в неврологията (ЕЕГ, евокирани слухови и зрителни потенциали, ЕМГ, доплерова сонография).

В Неврологична клиника функционират следните специализирани кабинети:

1. Кабинет по клинична невропсихология и речева рехабилитация

2. Приемно-консултативен кабинет.

В Неврологична клиника са сформирани специализирани комисии за диагностициране и определяне лечението на здравноосигурени пациенти по програми на НЗОК, както следва:

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с Множествена склероза“:

Председател: Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м., специалист по нервни болести, началник на Неврологична клиника;

Зам.председател: Доц. Пламен Стоянов Божинов, д.м., специалист по нервни болести, ръководител катедра  ”Неврология и неврохирургия”, МУ – Плевен;

Членове:

1. Доц.Бойко Боянов Стаменов, д.м., специалист по нервни болести;

2. Д-р Йорданка Стефанова Велчева, специалист по нервни болести;

3. Д-р Пламен Георгиев Стоев, специалист по нервни болести;

4. Д-р Десислава Евлогиева Маринова, специалист по нервни болести;

д0Д-р Цветлина Цанкова Иванова, специалист по нервни болести

Д-р Вержиния Симеонова Каменовска, специалист по нервни болести

5.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с "Болест на Паркинсон“:

Председател: Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м., специалист по нервни болести, началник на Неврологична клиника;

Зам.председател: Доц. Пламен Стоянов Божинов, д.м., специалист по нервни болести, ръководител катедра  ”Неврология и неврохирургия”, МУ – Плевен;

Членове:

1. Доц.Бойко Боянов Стаменов, д.м., специалист по нервни болести;

2.

3.Д-р Пламен Георгиев Стоев, специалист по нервни болести;

4. Д-р Десислава Евлогиева Маринова, специалист по нервни болести;

5. Д-р Вержиния Симеонова Каменовска, специалист по нервни болести.

Д-р Йорданка Стефанова Велчева, специалист по нервни болести;

Д-р Цветлина Цанкова Иванова, специалист по нервни болести

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с диабетна полиневропатия:

Председател: Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м., специалист по нервни болести, началник на Неврологична клиника;

Зам.председател: Доц. Пламен Стоянов Божинов, д.м., специалист по нервни болести, ръководител катедра  ”Неврология и неврохирургия”, МУ – Плевен;

Членове:

1. Доц.Бойко Боянов Стаменов, д.м., специалист по нервни болести;

2. Д-р Пламен Георгиев Стоев, специалист по нервни болести;

3. Д-р Десислава Евлогиева Маринова, специалист по нервни болести;

4. Д-р Йорданка Стефанова Велчева, специалист по нервни болести;

5. Д-р Алим Владимирович Измайлов, специалист по нервни болести;


Д-р Вержиния Симеонова Каменовска, специалист по нервни болести.

-р Цветлина Цанкова Иванова, специалист по нервни болести

6.

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с "Епилепсия“:

Председател: Доц. Пламен Стоянов Божинов, д.м.н., специалист по нервни болести, ръководител катедра”Неврология и неврохирургия”, МУ – Плевен;

Зам.председател: Доц. Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м., специалист по нервни болести, началник на Неврологична клиника;

Членове:

1. Доц. Бойко Боянов Стаменов, д.м., специалист по нервни болести;

2. Д-р Вержиния Симеонова Каменовска, специалист по нервни болести;

3. Д-р Цветлина Цанкова Иванова, специалист по нервни болести;

4. Д-р Йорданка Стефанова Велчева, специалист по нервни болести;

5. Д-р Пламен Георгиев Стоев, специалист по нервни болести;

6. Д-р Алим Владимирович Измайлов, специалист по нервни болести.

Д-р Десислава Евлогиева Маринова, специалист по нервни болести;

Комисия за извършване на експертиза на ЗЗОЛ по „Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни с болест на Алцхаймер“:

Председател: Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м., специалист по нервни болести, началник на Неврологична клиника;

Зам.председател: Доц. Пламен Стоянов Божинов, д.м., специалист по нервни болести, ръководител катедра  ”Неврология и неврохирургия”, МУ – Плевен;

Членове:

1. Доц. Бойко Боянов Стаменов, д.м., специалист по нервни болести;

2. Д-р Десислава Евлогиева Маринова, специалист по нервни болести

3. Д-р Пламен Георгиев Стоев, специалист по нервни болести;

4

5. Д-р Йорданка Стефанова Велчева, специалист по нервни болести;

6.

Д-р Вержиния Симеонова Каменовска, специалист по нервни болести;

3. Д-р Цветлина Цанкова Иванова, специалист по нервни болести;

7.

Най-големият потенциал, с който разполага Неврологична клиника,е висококвалифициран персонал, притежаващ български и международни сертификати за работа по всички методики в неврологията. В клиниката работят хабилитирани лекари – 3 доценти по неврология с над 20-годишен клиничен, преподавателски и научен опит в областта на неврологията и неврофизиологията, 10 висококвалифицирани специалисти по неврология и невропсихология, 3 специализанти по неврология, 22 квалифицирани в интензивната и обща неврология медицински сестри и 15 санитари. В клиниката се извършва преподавателска дейност на студенти по медицина и други медицински профилни специалности, както и научноизследователска дейност със сериозна научна продукция, включваща повече от 200 научни публикации и няколко научни монографии, посветени на актуални неврологични проблеми.

Доц. Мая Пенкова Дановска-Младенова- Началник на Неврологична клиника

Тел. 064/886-280

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Дата и място на раждане: 28 май 1958 год., с. Ореховица, Плевенска обл.

Семейно положение: омъжена, с две деца.

Образование:

Среднообразование, Английска езикова гимназия, Видин (1972г.– 1977г.)

Висше, магистър по медицина, Медицински университет – Плевен (1977г.– 1983г.)

Специалност „Нервни болести” (1988г.)

Специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” (2014г.)

Доктор по медицина (2012г.)

Професионално развитие:

1983г.-1984г.: Ординатор в І-ва Неврологична клиника, Катедра „Неврология и неврохирургия“, ВМИ гр. Плевен;

1984г.-2014г.: последователно асистент, старши асистент и главен асистент по неврология към Клиника по неврология при УМБАЛ “Д-р Георги Странски”, гр.Плевен;

2014г.до момента –Началник на Неврологична клиника към УМБАЛ “Д-р Георги Странски”,гр. Плевен;

Специализации:

2013г.: Курс по Невропсихология, ХХІ Световен конгрес по неврология, Виена-2013г.;

2013г.: Курс по медицинско приложение на ботулинов токсин, ХХІ Световен конгрес по неврология, Виена-2013г.;

2012г.: Квалификационен курс «Актуални проблеми на андрагогиката и педагогиката», МУ гр. Плевен;

2002г.-2004г. Квалификационни курсове по ДСГ в УМБАЛ «Царица Йоанна», ВМА

София и УСБАЛНП «Св. Наум»;

1999г.: Курс по компютърна грамотност, Българо-Германски образователен център, гр. Плевен.

Научни интереси: Мозъчно-съдови заболявания, спешна и интензивна неврология, мултиплена склероза, болест на Алцхаймер, ултрасонографска диагностика на мозъчното кръвообращение, ранни диагностични и прогностични маркери в неврологията.

Членство в научни организации:

Член на Българското Дружество по Неврология;

Член на Българската Асоциация по Невросонология и Мозъчна хемодинамика;

Член на Европейското Дружество по Невросонология и Мозъчна хемодинамика;

Член на Световната асоциация по мозъчен инсулт;

Професионални ангажименти:

Призната правоспособност по Ултразвукова диагностика на нервната система, МУ гр. Плевен (2008г.);

Ръководител на специализация на български и чуждестранни специализанти;

Лекционни курсове по нервни болести на студенти по медицина на български и английски език;

Научна продукция: Над 100 научни труда, между които участие в написване на учебник,над 50  публикации в престижни български и международни научни списания. Над 90 цитирания в престижни международни научни списания.

Езикова квалификация:

Английски език (TOEFL, 1996)

Руски език

Лекари в Неврологична клиника:

Доц. Д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.(ЕЕГ, ЕМГ, ЕП)

Доц. Д-р Бойко Боянов Стаменов, д.м.(ЕМГ, ЕЕГ, ЕП, ДСГ, отоневрология)

 

Д-р Йорданка Стефанова Велчева (ЕМГ, ЕЕГ, ЕП)

Д-р Вержиния Симеонова Каменовска (ЕЕГ)

Д-р Десислава Евлогиева Маринова

Д-р Пламен Георгиев Стоев (ДСГ)

Д-р Цветелина Цанкова Иванова (ЕЕГ)

Д-р Алим Владимирович Измайлов

Специализанти:

Д-р Диана Любомирова Маринова-Трифонова

Д-р Игор Младеновски

Д-р Емилия Младенова Овчарова

Д-р Георги Цветанов Димитров

Д-р Траяна Йорданова Обрешкова

Д-р Ива Церянова

Дора Кирилова Пейчинска- клиничен психолог

Старша медицинска сестра:Мария Сънкова

Телефон за записване на консултации и контролни прегледи на пациенти: 064/ 886 491

Телефон за контакти с отделението: 064/ 886 277 и 064/886283

Телефон за контакти с Електрофизиологична лаборатория: 064/886 373 и 064/886 374

Телефон за контакти с невропсихологичен кабинет: 064/886 348

 

Старша сестра: 064/ 886 278


 

 

 
You are here: Начало НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА