УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по НЕВРОХИРУРГИЯ

Неврохирургичната клиника е създадена през 1974г от проф. Кючуков.

Помещава се в самостоятелна сграда на бул. Г.Кочев 8А, която е част от І-ва Клинична база. Разполага със самостоятелен операционен блок с две операционни зали, оборудвани в съответствие с изискванията на световната федерация на неврохирурзите за добра клинична практика. Операционните зали за неврохирургични операции са оборудвани с пневматичен high-speed краниотом, последно поколение оперативен микроскоп, интраоперативна “real-time” ултрасонография с ултразвук, С-рамо. Клиниката  има и  самостоятелна неврореанимация с 6 легла.

Приемат се болни по всички неврохирургични пътеки в следните направления:

Детска неврохирургия

Онконеврохирургия

Спинална неврохирургия

Съдова неврохирургия

Невротравматология

Извършват се разнообразни неврохирургични интервенции с голяма и много голяма сложност.

 

детска неврохирургия - хидроцефалия, спина бифида, краниостенози и други малфолмации, тумори, съдови заболявания.

невроонкология - тумори на главния и гръбначен мозък и гръбначен стълб.

мозъчносъдови заболявания - аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти, каротидни стенози.

дегенеративни и травматични заболявания на гръбначния стълб и

гръбначния мозък - фрактури, луксации, дискови хернии, спинална стеноза, спондилолистези и други деформации.

мозъчна инфекция - абцеси.

паразитози - кучешка тения, цистицеркоза.

лечение на следтравмени, вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система

хирургия на периферната нервна система.

Има възможности за съвременна висококачествена образна диагностика (КТ, ЯМР, ултразвукова диагностика с доплер, ангиография, сцинтиграфия), невроофтамология, неврофизиологична диагностика: ЕЕГ, ЕП, ЕМГ, ултразвук и други.

В клиниката работят  достатъчен брой специалисти по неврохирургия според изискванията ” медицински стандарт по неврохирургия ”:

 

ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН РУСЕВ  ПАНОВ M.D., PH.D.

Началник на Клиниката по неврохирургия

I. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1984- диплом за висше образование- медицина, Плевен

1990- диплом за специалност по неврохирургия, МА- София

2002- диплом за задълбочена специализация по неврохирургия- Медицински университет- Тур, Франция

2006- диплом за образователна и научна степен “ Доктор”

2010- магистър  „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

1985- курс по неврология- 3 месеца- Окръжна болница- Русе

1986- курс по неврология- 3 месеца- Окръжна болница- Русе

1990- курс по съдова неврохирургия-3 месеца- МА- София

1990- курс по невротравматология- 1 месец-  Институт “Пирогов”- София

1992- курс по микроневрохирургия- 15 дни- МА-София

2002- курс- епидемиология, медицинска статистика, публично здраве- Медицински университет, град Тур- Франция –  3 месеца

2003- стаж в институт по невротрансплантология – град Анже- Франция-  8 месеца

2000-2003- еднодневни неврохирургични курсове в Париж, Брест, Нант, Анже, Рен, Поатие, Tур- Франция

2008-2010- магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

магистърска теза- Аспекти на обучението на студенти по медицина

2012- доцент по неврохирургия

II. ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

1984- 1987- общопрактикуващ лекар- поликлиника- Вятово

1987- 1990- клиничен ординатор- клиника по неврохирургия- Плевен

1990- 1992- неврохирург- Окръжна болница- Русе

1992-2000- асистент, старши асистент, - клиника по спешна неврохирургия, ВМА-София

2000- 2003- неврохирург, клиника по неврохирургия, Тур- Франция

2004- 2006- завеждащ неврохирургичен сектор, клиника  по хирургия, Университетска болница “Лозенец”

2007- 2012 - неврохирург- клиника “неврохирургия”- МБАЛ “Царица Йоанна”

2012- началник клиника „ Неврохирургия”- Плевен

III. НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ И ПУБЛИКАЦИИ

7 публикации на английски език, 15 публикации на кирилица, 3 публикации на изобретения в международен патентен журнал, 20 научни съобщения на научни форуми-от тях 8-на английски, 1-на френски език в България, Гърция, Канада, Франция, Русия

1998-авторство на изобретение и патент “Ликвордренираща система”

2000- авторство на изобретение и патент “Инструмент за интракраниална трансплантация”

2001- авторство на изобретение и патент “Метод за мозъчна трансплантация”

2005- защита на дисертация “Интракраниална трансплантация на мозъчна тъкан и клетъчни култури при експериментални животни”

IV. НАУЧНИ НАГРАДИ

1984- Трета награда за най- добра научна разработка на млад изследовател- Плевен

1998- Грант на Министерството на науката и образованието за завършване на проекта “Невротрансплантация …”

 

Д-р Емил Цецков Маринчев

Висше образование: МУ- Плевен 1998г.

Придобита специалност по неврохирургия 2006г.

Специализации: микроневрохирургия, невроонкология, съдова неврохирургия и ендоскопска неврохирургия в УМБАЛ „ Александровска”, гр. София

 

Д-р Младен Евтимов Овчаров

Висше образование: МУ – Плевен 1994г.

Придобита специалност по неврохирургия 2000г.

Специализации в клиника по Неврохирургия към УМБАЛ „Александровска”, гр. София

1996г. – асистент в катедра Неврология и Неврохирургия

1999г. – старши асистент

2002г. – главен асистент

Здравен мениджмънт 2008г.

 

Д-р Илия Вълков Вълков

Висше образование ВМИ – Плевен 1980г.

Придобита специалност по анатомия 1986г.

Придобита специалност по неврохирургия 1991г.

Специализации: Гама нож в Университетска болница Шарлотсвил, Вирджиния 1993г.

микроневрохирургия и невроонкология в УМБАЛ „Александровска”, гр. София

Ст.м.с. Румяна Христова

КОНТАКТИ:

5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/  886 286; 886 284; 886 360, 886 372; 886 283; 886 379

 
You are here: Начало НЕВРОХИРУРГИЯ