Заявките за участие в обученията трябва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация, отговарящи на условията посочени в плана за всеки курс поотделно и задължително се посочва телефон за обратна връзка.

Заявките се предават в Административна служба /стая специализанти/,в срок до 22.07.2019 година/понеделник/.

Телефон за връзка 064/886319.

1Plan- razpisanie 2020 obr_3_kursove obr_4_individualno obr_5_specializanti