УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Специализанти

 

 

гр.Плевен, 20.02.2017 г.

Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен разкрива следните длъжности:

I. За „ Лекар - специализант по...“ в лечебното заведение:

  1. „Нуклеарна медицина“ - 1 длъжност
  2. „Медицинска паразитология“ - 1 длъжност

 

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

- Заявление

- Диплома за завършено висше медицинско образование

- Автобиография - (европейски формат)

Документите ще се приемат в срок до 31.08.2017 г, включително , в Административна служба на УМБАЛ- Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация:

Тел.064886319

 

гр.Плевен, 20.03.2017 г.

Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен разкрива следната длъжност:

I.За „ Лекар - специализант по...“ в лечебното заведение:

1. „Лъчелечение“ - 1 длъжност

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление

-Диплома за завършено висше медицинско образование

-Автобиография - (европейски формат)

Документите ще се приемат в срок до 31.08.2017 г, включително, в административна служба на УМБАЛ- Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация:

Тел.064886319

 

 

 

 

 

 
You are here: Начало КАРИЕРИ Специализанти