УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Специализанти

 

гр. Плевен, 05.09.2017 година


Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, грaд Плевен разкрива следните длъжности:

I. За „ Лекар - специализант по...........“ в лечебното заведение:

1. „Нуклеарна медицина“ - 1 длъжност;

2. „Лъчелечение“ - 1 длъжност;

3. „Клинична токсикология”- 1 длъжност.

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

Документите ще се приемат в срок до 31.12.2017 година, включително, в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” град Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

 

 

 

гр. Плевен, 11.10.2017 година

Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, грaд Плевен разкрива следните длъжности:

I.Лекари работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ Д-р Гeорги Странски” ЕАД Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следните позиции:

1. „Лекар, специализант по акушерство и гинекология” - 2 длъжности;

2. „Лекар, специализант по психиатрия” – 2 длъжности;

3. „Лекар специализант по медицинска онкология” - 1 длъжност;

4. „Лекар, специализант по ортопедия и травматология” - 1 длъжност;

5. „Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение” – 2 длъжности;

6. „Лекар, специализант по хирургия” - 1 длъжност;

7. „Лекар, специализант по гръдна хирургия” - 1 длъжност;

8. „Лекар, специализант по гастроентерология” - 1 длъжност;

9.”Лекар специализант по медицинска паразитология – 1 длъжност.

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

Документите ще се приемат в срок до 18.10.2017 година /сряда/, включително, в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” град Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

 

 

 

гр. Плевен, 13.10.2017 година

Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, грaд Плевен разкрива следните длъжности:

I.Лекари работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ Д-р Гeорги Странски” ЕАД Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

1. „Лекар, специализант по инфекциозни болести” - 1 длъжност;

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

Документите ще се приемат в срок до 18.10.2017 година /сряда/, включително, в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” град Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

 

 

гр. Плевен, 19.10.2017 година

Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, грaд Плевен разкрива следните длъжности:

I.Лекари работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ Д-р Гeорги Странски” ЕАД Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следните позиции:

1. „Лекар, специализант по съдова хирургия” - 2 длъжности;

2.”Лекар специализант по клинична хематология” – 1 длъжност;

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

Документите ще се приемат в срок до 26.10.2017 година /четвъртък/, включително, в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” град Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

 

гр. Плевен, 25.10.2017 година

Във връзка с чл.17, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2015 година на Министерство на здравеопазването, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, грaд Плевен разкрива следните длъжности:

I.Лекари работещи по трудово правоотношение в „УМБАЛ Д-р Гeорги Странски” ЕАД Плевен, но без специализация, да бъдат зачислени на следната позиция:

1. „Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия” - 2 длъжности;

Желаещите кандидати, трябва да предоставят следния набор от документи:

-Заявление;

-Диплома за завършено висше медицинско образование;

-Автобиография (европейски формат);

-Документ удостоверяващ трудови правоотношения с Лечебното заведение.

Документите ще се приемат в срок до 26.10.2017 година /четвъртък/, включително, в Административна служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” град Плевен, партерен етаж, стая „ Специализанти“.

След приключване приема на документите, одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване с комисия.

За допълнителна информация: Тел.064/886319

 

 
You are here: Начало КАРИЕРИ Специализанти