По проект BG-RRP-2.004-0003-C01: „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“, Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД е внедрена иновативна технология за регистрация и диагностициране на кожни новообразувания, използваща изкуствен интелект.


Специално обучен мултидисциплинарен екип от дерматолози и онкохирурзи започна работа с апарата FotoFinder ATBM Master – първата автоматизирана система за видеодерматоскопия на кожни новообразувания – на територията на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, в Клиниката по Онкологична хирургия. Ръководител на екипа е доц. д-р Ивелина Йорданова, катедра „Дерматология, Венерология и Алергология“, а членове са: асистенти и докторанти от Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ и Катедра „Дерматология, Венерология и Алергология“ на Факултет „Медицина“.


Целта на проекта е да бъде сравнена прецизността на лекаря с диагностичните възможности на технологията, използваща изкуствен интелект, при диагностицирането на доброкачествени и злокачествени кожни новообразувания. За контрола учените ще използват хистологичния резултат (златен стандарт в диагностиката), получен след хирургичната ексцизия на кожните лезии. Целите, които преследва научният екип по проекта са: внедряване на този нов и модерен диагностичен метод в ежедневната практика, да се обучи млад екип за работа с тази апаратура и повишаване на професионалната квалификация на младите учени.


FotoFinder ATBM Master е нов медицински апарат от най-висок клас, който предоставя възможност за визуализация, диагностициране и регистрация на доброкачествени и злокачествени кожни новообразувания, при пациенти изложени на риск от развитие на рак на кожата. Този нов диагностичен метод е неинвазивен, безболезнен и напълно безопасен (не се прилагат никакви радиационни методи върху човешкото тяло). Апаратурата позволява визуализация на минимум 80% от кожната повърхност (от главата до петите) при това само за няколко минути. Освен визуализация, апаратът дава възможност за заснемане и документация на всички кожни образувания, като създава триизмерна карта на кожата, т.нар. “Total body mapping”.
Допълнително апаратурата позволява да се направи дигитална видео-дерматоскопия на всяка отделна бенка, доброкачествено или злокачествено кожно образувание, чрез създаване на множество поляризирани и неполяризирани микроизображения, с оптично увеличение до 140 пъти, с изключително висококачествен и ясен образ. По този начин се визуализират всички дълбоки структури в изследваната лезия – кръвоносни съдове, пигментация, и техните характеристики.


Доц. д-р Ивелина Йорданова коментира характеристиките на апаратурата: „Друго предимство на апаратурата е експертният модул в системата FotoFinder ATBM Master, използващ т.нар. „Convolutional Neural Network (CNN)“ алгоритъм за „Artificial intelligence (AI)-Score“, който извършва задълбочен анализ на регистрираните при пациента лезии, базиращ се на сравнение с изображения на злокачествени тумори на кожата (меланом, базалноклетъчен карцином, лентиго малигна, плоскоклетъчен карцином, актинична кератоза). Тази високоиновативна апаратура позволява да бъдат диагностицирани злокачествените кожни заболявания възможно най-рано, преди да станат опасни за живота, както и да бъдат премахнати навреме. Благодарение на специалния софтуер за анализ, използващ изкуствен интелект, системата FotoFinder ATBM Master позволява да бъде направен сравнителен анализ на промените настъпили във времето, чрез проследяване на пациентите един или два пъти годишно, а в някои случаи и по-често.“