Ръководството на „УМБАЛ д-р Георги Странски“ ЕАД информира пациентите на Клиника по физикална терапия и рехабилитация, че клиниката продължава да работи както със стационарни, така и с амбулаторни пациенти.