УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Клиниката по инфекциозни болести е водеща за Централна Северна България- Плевенска, Ловешка, Габровска и Велико-Търновска области, но има капацитет за лечение на болни и от други региони.В нея се лекуват остри вирусни хепатити, инфекции на централната нервна система, вирусни и кърлежопреносими заболявания, лептоспирози, ХИВ/СПИН. Има сектор за лечение и на паразитни заболявания. Клиниката разполага с добре подготвени специалисти, модерна диагностика и лечение (лумбална пункция, ехография, КАТ, серологични и имунологични изследвания).

 

Материалната база на клиниката е изградена по изискванията за лечение на инфекциозни заболявания на МЗ, стаите са по боксова система с по 1 и 2 легла и собствен санитарен възел с топла и студена вода. Обособени са сектори по: общи и капкови инфекции; чревни инфекции; остри вирусни хепатити; СПИН сектор и следните кабинети:

- Приемно-амбулаторен
- Противобесен
- Паразитологичен кабинет

 

 

 

 

 

 

 

Проф. Д-р Цеца Дойчинова, дм
началник клиника

Началник на Клиника по Инфекциозни болести при УМБАЛ „Г.Странски”. Магистър по медицина от 1974г и Здравен мениджмънт от 2010г. Има защитена специалност по Инфекциозни болести, придобита научно-образователна степен „Доктор”, хабилитирана за „Доцент”, от м. юни 2010г изпълнява длъжността Началник на Инфекциозна клиника. Владее руски и английски език, има компютърна грамотност. Преминала през различни курсове за повишаване на квалификацията. Води лекционния курс по Инфекциозни болести на студенти V курс специалност „Медицина” и медицински сестри от Факултет по Обществено здраве; обучава стажант-лекари VІ курс специалност „Медицина” и специализанти „Обща медицина”. Научни интереси – инфекции на централната нервна система, НІV/СПИН, респираторни инфекции, кърлежово-преносими болести, остри вирусни хепатити. С над 60 публикации в български и чужди научни списания и множество участия в международни, национални и регионални научни форуми. Членува в БЛС, СУБ (председател на секция „Медицина” към клон Плевен), БДИБ, EUPHA, НАОА.

СПЕЦИАЛИСТИ:

Доц. д-р Цеца Дойчинова, дм
Доц. д-р Галя Ганчева, дм
Д-р Христофор Христов, гл. ас.
Д-р Хрисима Цветанова, ас.
Д-р Младенка Георгиева

д-р Ивайло Паков

д-р Иванка Петкова

Ст.м.с Яна Глоговска


КОНТАКТИ:
5800 Плевен; бул. "Георги Кочев" 8а; тел.: 064/ 886 439; 886 415

 

 

 
You are here: Начало ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ