УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ИМУНОЛОГИЯТА

По повод Международния ден на имунологията – 29 април, в трите центъра по имунология в Плевен се организира седмица на отворените врати.

От 22 до 29 април 2014 г. в Медико-диагностична лаборатория по имунология към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД - Плевен, МЦ КИРМ Плевен и  МДЛ „Имунодиагностика П.П.” ЕООД, ще бъдат консултирани безплатно пациенти със съмнение за имунен дефицит.

Кампанията на трите центъра в града е част от Международна седмица на първичните имунодефицити, подкрепена  от Секцията по имунология при Българска академия на науките и Българската асоциация по клинична имунология.

Всички нуждаещи се от консултации, могат да направят предварително записване на телефоните на центровете в Плевен. Заявките за университетската Медико-диагностична лаборатория по имунология се приемат на телефон: 064/886741, а кунсултациите ще се извършват във Втора Клинична База на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” на адрес ул. „Ген. Владимир Вазов” №91,

На 29 април вечерта, имунолозите от трите центъра в града, ще отпразнуват заедно професионалния си празник и ще разрежат традиционната Торта на имунологията. За първи път, денят е честван в Европа през 2005 година, а от 2007 год. се отбелязва в целия свят. Идеята е – популяризиране на имунологията като наука и приложението й в клиничната практика.

Плевенските имунолози – трима доценти и двама асистенти, са сред водещите специалисти в страната в областта на клиничната и репродуктивна имунология.

 

КЛИНИКАТА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ ПРИ УМБАЛ – ПЛЕВЕН С ПОЧЕТЕН ПРИЗ

Клиниката по Ендокринология при УМБАЛ “Д-р Георги Странски” бе удостоена с Грамота за принос към опазване здравето на българския пациент от Националното сдружение на пациентските организации, а началникът на Клиниката доц. д-р Катя Тодорова бе удостоена с почетна грамота „Лекар, на когото Българите вярват”.
До тази оценка се е стигнало след предварително гласуване в електронни здравни портали и интервюта проведени от водещи здравни журналисти. Номинацията е за приноса на Клиниката по ендокринология за ранната диагностика и превенция на преддиабетните състояния и системното обучение на пациентите с диабет.
Успехът е резултат от съвместната работа на лекари и медицински сестри и е заслужено признание за УМБАЛ „д-р Г. Странски” - Плевен.
Клиниката по Ендокринология е водещото ендокринологично звено в Северна България. В нея се приемат пациенти с всички заболявания от областта на общата ендокринология и обмяната на веществата от региона и цялата страна. Независимо от общия ендокринологичен профил, върху някои заболявания се поставя акцент: затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет, преддиабетни състояния, заболявания на щитовидната и половите жлези. В областта на захарния диабет се провеждат и клинични изпитания на нови лекарствени средства. През 2013 г. в Клиниката са се лекували 895 души, а специалистите в поликлиничния й кабинет са консултирали над 5000  души. В момента Kлиниката по Ендокринология и болести на обмяната разполага с 15 легла, от които 4 легла са обособени за интензивно болни.
В клиниката работят доцент д-р Катя Тодорова, Началник клиника; четирима главни асистенти: д-р Г. Раянова; д-р Т. Русев; д-р Б. Панчева; д-р В. Кокарешков, един хоноруван асистент д-р С. Ганева и един ординатор- д-р А. Тонева; старша мед.сестра- Катя Хинкова, девет медицински сестри и четирима санитари. Всички лекари са утвърдени специалисти, с висок професионализъм и висок морал. В лечебния процес се използват най-нови и съвременни медикаменти и диагностични методи, като се прилага строго индивидуален подход в лечението, насочен към специфичните нуждите на пациента. Клиниката по Ендокринология разполага с болнични стаи, оборудвани за интензивни грижи с функционални легла, кислородна инсталация, ЕКГ, перфузор. Има  собствен ехограф за УЗД на щитовидна жлеза. В Клиниката има обособени: Кабинет за обучение на диабетици и Кабинет „Грижи за краката”. Има разработен план и график за регулярно двудневно обучение на лежащо-болните пациенти.
Клиниката по Ендокринология е база за обучение на български и чуждестранни студенти и специализанти по медицина, като в процеса на обучение са включени всички лекари.  Образователния процес се провежда в практическа и научно-приложна насока и е онагледен с най-съвременни средства и помагала в специално пригодена за целта учебна зала.
 

ЧЕСТИТ 7-МИ АПРИЛ!

Благословен е всеки, докоснал се до

удовлетворяващото изкуство да лекува!

За дългите безсънни нощи...

За неравната борба с болестта...

За всеки спасен човешки живот...

Прекланям се пред Вас с уважение и благодаря!

Д-р Наташа Манева

Изпълнителен директор

На УМБАЛ „ Д-р Г. Странски” ЕАД

 

БЕЗПЛАТНИ УНГ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОРГАНИЗИРА УМБАЛ - ПЛЕВЕН

По повод наближаващите християнски празници  Клиниката по УНГ болести, при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен организира Великденска благотворителна инициатива под надслов „С благодарност и уважение към проф. д-р Тодор Маринов от неговите ученици и последователи”.

Темата тази година е:  „Проблеми на носа и околоносните кухини”. В рамките на кампанията ще бъдат изработени и разпространени информационни материали. Ще се проведат и срещи с общопрактикуващи лекари.

По традиция  Благотворителната Великденска инициатива включва безплатно изследване на носа и околоносните кухини на възрастни и деца. Прегледите ще се осъществят в периода от 1-и до 10-и април 2014 г. в клиниката по УНГ болести във Втора Клинична база.

 

На финала на кампанията, на 11 април ще бъде открита реновираната  Клиника по УНГ болести, ще се проведе Кръгла маса на тема „Проблеми на носа и околоносните кухини” и Регионална  научно-практическа конференция на тема „Здравните грижи в ото-рино-ларингологията”.

 
Още статии...
Страница 8 от 24
You are here: Начало