УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

МЗ ОБЯВЯВА КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

Министерство на здравеопазването обявява краен срок: 10.06.2014 г. (вторник), за подаване на заявления от лекари-специализанти и лекари-специализанти по дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Крайният срок се обявява с цел създаване на възможност за заемане на пълния обем от места за финансиране по проекта и същевременно осигуряване на достатъчно време за теоретично и практическо обучение за периода от сключване на договори по проекта до 31.12.2014 година.

По проекта може да кандидатствате с копие от договора за обучение и Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

Попълненото заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България“ и копието от договора за обучение следва да бъдат подадени в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес: пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000 или по пощата с обратна разписка.

Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис:

„За Министерство на здравеопазването

Адрес: "Света Неделя" № 5, София 1000

Заявление за участие в проект BG051PO001 - 6.2.18 - 0001 "Нови възможности за лекарите в България".

 

Класирането ще бъде публикувано на 13.06.2014 г. (петък) на интернет страницата на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/, в рубрика „Текущи проекти“, под-рубрика „Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, секция „Нови възможности за лекарите в България“, точка III. Класиране.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът на проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е удължен до 31 декември 2014 година и могат да вземат участие нови ментори /лекари, специалисти по здравни грижи и др. от УМБАЛ Плевен/, които в реална работна среда да обучат студенти, които до момента не са били част от проекта.

 

За допълнителна информация www.praktiki.mon.bg и тел.: 064/886319

 

ДОКТОР ГЕОРГИ НИКОЛОВ С ПРИЗ „ДОСТОЕН БЪЛГАРИН”

Доктор Георги Николов, главен асистент в Клиниката по УНГ болести при УМБАЛ „Д-р Г. Странски”  - Плевен бе удостоен с приз „Достоен българин”. Специалистът спаси 13-годишно момиче, докарано с нож в главата. Лекарят е сред 24-мата наградени с грамота за достойни дела и постъпки. Церемонията се състоя в Националната художествена галерия в София.

 

Месец след уникалната операция момичето тръгна отново на училище.
"Спасението на момиченцето беше за мен професионално задължение. Затова посвещавам тази награда на всички български лекари, мои колеги, които се грижим за здравето на българския пациент", каза д-р Николов при награждаването.

 

НАГРАДИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В УМБАЛ – ПЛЕВЕН

Награди за Международния ден на професионалистите по здравни грижи получиха медицински сестри от УМБАЛ “Д-р Г. Странски” - Плевен. С приза „Сестра на годината 2013” в категория „За доказан професионализъм и компетентност” бяха отличени Юлия Николова – медицинска сестра в Спешно отделение и Марияна Мичева от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Лариса Горанова от Акушерска клиника и асистент към Факултет „Здравни грижи” стана „Старша акушерка на 2013 г.” – „ „За доказан професионализъм и активно участие в организационния живот на университетската болница”. Росица Георгиева – акушерка в Отделението по неонатология получи приз „За професионализъм и компетентност и умения за работа в екип”.

Признание „За достойно извървян професионален път и работа изпълнена с любов, всеотдайност и отговорност” получиха пенсионираните медицински сестри: Стефка Петкова, Гинка Дешева, Лиляна Якимова, Цветанка Маринова и рехабилитаторът в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина за висока  квалификация и успешна работа в екип  - Венета Минева.

Поздравителен адрес към професионалистите по здравни грижи отправи изпълнителният директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – д-р Наташа Манева и доц. Грънчарова – почетен декан на Факултет „Обществено здраве”.

Тържеството по случай Международния  ден на сестринството -12 май уважиха заместник- изпълнителният директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” и декан на Факултет „Здравни грижи” – доц. Александър Вълков, директорът на РЗОК – Плевен и административният отговорник на Втора клинична база - д-р Калин Поповски.

В УМБАЛ – Плевен работят 789 специалисти по здравни грижи, от които 566 медицински сестри, 812 акушерки, 87 медицински и 33 рентгенови лаборанти и 21 рехабилитатори, информира главната систера в университетската болница Ивайла Христова. От тях 169 с бакалавърска степен по УЗГ, 76 с магистърска. За втора поредна година в лечебното заведение, съвместно с Медицинския университет в Плевен, има разрешени места по държавна поръчка за следдипломно обучение на специалисти с образователно-квалификационна степен  „бакалавър” или „професионален бакалавър” от професионално направление „здравни грижи” по специалности: Анестезиология и интензивни грижи, Операционна и превързочна техника,   Психиатрични грижи, Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа, Спешна медицинска помощ, Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания

Специален поздрав за всички участници и наградени поднесоха Дора Костова с песента „Плевналийка”

и  Клаудия Красимирова с песента „Моминство – Цвете в градина” с музикален съпровод на акордеон от г-жа Емилия Кръстева.

 

Честването продължи с  Петия научно-практически форум за специалисти по здравни грижи посветен на Международния ден на сестринството.

 
Още статии...
Страница 7 от 24
You are here: Начало