ID 9081816 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител  по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински газове, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 12.10.2018 г.
777 KB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти 22.10.2018 г.
120 KB
pdf Протокол №1 12.11.2018 г.
93 KB