ID 9082332 Процедура чрез обява за събиране на оферти за избор на изпълнител по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нов шредер, окомплектован с необходимите за монтажа му части и елементи,  специално предназначен за ECODAS Т150 – система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци, инсталирана в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 25.10.2018 г.
623 KB
pdf Информация за удължаване срока за подаване на оферти 02.11.2018 г.
340 KB
pdf Протокол №1 08.11.2018 г.
104 KB