ID 9083081 Процедура за събиране на оферти чрез обява за избор на изпълнител  по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 14.11.2018 г.
523 KB
doc Оттеглена обява 19.11.2018 Г.
148 KB