„Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 08.09.2017 год.
306 KB
pdf Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 19.09.2017 год.
119 KB
pdf Протокол №1 26.09.2017 год.
126 KB
pdf Договор 11.10.2017 год.
303 KB