ID 9064392 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на онко медикамент “ Dasatinib “, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Обява за обществена поръчка 17.05.2017 год.
371 KB
pdf Информация за обществена поръчка 17.05.2017 год.
127 KB
rar Приложения 17.05.2017 год.
161 KB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти 26.05.2017 год.
119 KB
pdf Протокол №1 02.06.2017 год.
134 KB
pdf Договор 21.06.2017 год.
369 KB