ID 9064008 Обява за събиране на оферти по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: „Абонаментна техническа поддръжка на софтуерни продукти- Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и закупуване на лицензи за срока на договора”

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Обява за обществена поръчка 05.05.2017 год.
347 KB
pdf Информация за обществена поръчка 05.05.2017 год.
117 KB
doc Ценова оферта 05.05.2017 год.
51 KB
pdf Техническа оферта 05.05.2017 год.
122 KB
rar Приложения 05.05.2017 год.
77 KB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти 15.05.2017 год.
118 KB
pdf Протокол №1 26.05.2017 год.
102 KB
pdf Договор 08.06.2017 год.
662 KB