ID 9063107 Oбява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и пълна гаранционна поддръжка на нова рентгенова тръба, съвместима с КТ GE BrightSpeed 4 select , за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Обява за обществената поръчка 03.04.2017 год.
473 KB
pdf Информация за обществената поръчка 03.04.2017 год.
288 KB
xls Ценова оферта 06.04.2017 год.
27 KB
xls Техническа спецификация 06.04.2017 год.
26 KB
doc Приложения 06.04.2017 год.
206 KB
pdf Разяснение 10.04.2017 год.
64 KB
pdf Информация за удължаване срока за получаване на оферти 18.04.2017 год.
118 KB
pdf Информация за отваряне на оферти 18.04.2017 год.
32 KB
pdf Протокол №1 28.04.2017 год.
114 KB
pdf Договор 09.05.2017 год.
306 KB